Μενού Κλείσιμο

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Μαθητείας 2020-2021

Μαθητεία ΕΠΑΛ

Ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα υποψηφίων, με αξιολογική σειρά κατάταξης, για την τάξη της μαθητείας 2020-2021

1. Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 11346 2020 19,4
2 11707 2020 19,3
3 13627 2020 16,8
4 12494 2020 11,8
5 12766 2018 17,8
6 13243 2017 14,8
7 13216 2012 15,2
8 13730 1989 16,5

 

2. Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 11889 2020 12,8
2 13659 2018 14
3 12402 2005 15,3
       
  (ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ)  
1 12376 2020 17,9

 

3. Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 10974 2019 17,5

 

4. Ειδικότητα: Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 12863 2020 15,8
2 12840 2017 15,5

 

5. Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 13644 2020 19,7