Μενού Κλείσιμο

Οριστικός Πίνακας Υποψηφίων

Οριστικός πίνακας υποψηφίων με αξιολογική σειρά κατάταξης για την τάξη της μαθητείας 2018-2019

 1. Ειδικότητα: Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 4786 ΚΑΚΑΒΡΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
2 5041 ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 4045 ΤΖΙΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΜΠΑΝΟΥΣ
4 5148 ΓΕΙΤΩΝΑ ΗΛΙΑΝΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
5 3483 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 2062 ΓΚΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 2. Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 ΙΣΟΥΦΑΙ ΕΝΕΟ ΠΑΙΤΙΜ
2 ΚΑΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3 ΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2 PANXHI ALEN NAUN
3 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

4. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Α/Α   ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 4968 ΝΤΑΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟ
2 4907 ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΛΟΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 4539 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ