Μενού Κλείσιμο

Erasmus + 2015 Berlin day 12

25/03/2015 : Επίσκεψη στην εταιρία DGS (ίδρυση 1975).

Στην συγκεκριμένη εταιρία έγινε επιμόρφωση στα θέματα ΑΠΕ και κυρίως στην ενέργεια που παράγεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1975 με την πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Στην ουσία πρόκειται για επιμελητήριο στο οποίο συμμετέχουν 2500 επαγγελματίες ? επιστήμονες, μηχανικοί και 350 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Στόχος της εταιρίας είναι η εκπαίδευση (σε όλες τις βαθμίδες μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, οικονομολόγους σε θέματα που αφορούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα) , καθώς και η παροχή τεχνογνωσίας σε επίπεδο μελετών και προτύπων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Μας εξήγησαν πως λειτουργεί το κύκλωμα φωτοβολταϊκό-ελεγκτής μπαταρίας τις καταναλώσεις κατόπιν μας εξηγήθηκε η λειτουργία πιο εξειδικευμένων και σύνθετων φωτοβολταϊκών συστημάτων που λειτουργούν σε συνεργασία με ηλεκτρογεννήτριες και ανεμογεννήτριες.

Μας έγινε παρουσίαση εγκαταστάσεων που λειτουργούν αποκλειστικά με φωτοβολταϊκά πάνελ ή και συνδυαστικών συστημάτων ΑΠΕ με μη ανανεώσιμα καύσιμα.

Έγινε μια ευρεία ενημέρωση με οικονομικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν μέσο διαγραμμάτων που έδειχναν τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση των φωτοβολταϊκών συστημάτων . Επίσης παρουσιάστηκαν στοιχεία για το βαθμό διείσδυσης και τη ραγδαία αύξηση χρήσης φωτοβολταϊκών καθώς και της ταυτόχρονης μείωσης του κόστους κατασκευής  τους.

Στο τεχνικό κομμάτι συζητήσαμε με τα βήματα που ακολουθούν οι μηχανικοί για να  υπολογίσουν μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και στοιχεία που αφορούν τη διάρκεια ζωής ενός φωτοβολταϊκού πάνελ (25 χρόνια), του μετατροπέα (20 χρόνια) και των μπαταριών (μολύβδου 5 χρόνια και οι ιόντων λιθίου 10 χρόνια).

Μετά από το μάθημα επισκεφτήκαμε την περιοχή που έζησε η Άννα Φρανκ πριν την εξαναγκασμένη μετοίκησή της στο Άμστερνταμ.

Συντάκτης του άρθρου :  Τσαλίκης Ισίδωρος.