Μενού Κλείσιμο

Δεν “πετάμε στα σύννεφα” …  εκπαιδευόμαστε στο “cloud computing”.

Οι νέες τεχνολογίες κατακλύζουν όλο και περισσότερο την καθημερινότητα πολιτών και επαγγελματιών. Νέες διαδικασίες παραγωγής με αυτοματισμούς και ρομποτικά συστήματα, νέοι τρόποι επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο της ζωής μας, αλλά και διαρκής δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου απορρέουν από την πρόοδο πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Η επαγγελματική εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη προσπαθεί με κάθε τρόπο να δώσει στους μαθητές της εκπαίδευση και κατάρτιση καθιστώντας τους ικανούς να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εποχής. Στα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη η συνεργασία Επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιχειρήσεων είναι μία πρόκληση που έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Τα Επαγγελματικά σχολεία δίνουν στην αγορά εργασίας απόφοιτους που δεν αναπαράγουν απλά μεθόδους και διαδικασίες που έχουν δουλέψει και λειτουργούν  στο παρελθόν. Προσπαθούν να δώσουν στους εκπαιδευόμενους νέες ιδέες, γνώσεις και δεξιότητες που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να σταθούν στο ανταγωνιστικό και διαρκές μεταβαλλόμενο περιβάλλον που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Το σχολείο μας, έχοντας κατά νου την παραπάνω λογική, συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ERASMUS+ «Cloud Computing in the European schools» με κωδικό : 2017-1-ES01-KA202-038471.

Τέσσερα σχολεία:

  • ένα από την Σεβίλλη της ΙσπανίαςIES RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN – JUNTA DE ANDALUCÍA
  • ένα από τη Βρέμη της Γερμανίας : BBS Osterholz-Scharmbeck
  • ένα από το Παλέρμο της Ιταλίας: Istituto D’Istruzione Superiore Einaudi Pareto
  • και το 1ο ΕΠΑΛ Χίου από την Ελλάδα, 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών στον προγραμματισμό εφαρμογών στο “σύννεφο”. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει δύο χρόνια και περιλαμβάνει ανταλλαγή επισκέψεων μαθητών στις αντίστοιχες πόλεις. Tον Νοέμβριο που μας πέρασε έγινε η πρώτη οργανωτική συνάντηση των τεσσάρων σχολείων. Το Μάρτιο θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή μαθητών στη Βρέμη της Γερμανίας και έπεται συνέχεια.   

Οι μαθητές θα μελετήσουν σε πρώτη φάση εφαρμογές και υπηρεσίες του “cloud computing” που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε στο διαδίκτυο (SAAS). Το δεύτερο χρόνο θα χρησιμοποιήσουν πλατφόρμες προγραμματισμού για τη δημιουργία τέτοιων εφαρμογών (PAAS & IAAS).

Από το σχολείο μας συμμετέχουν οι μαθητές του τομέα Πληροφορικής και η ειδικότητα των Τεχνικών  Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων.

Στα συγκεκριμένα τμήματα έγινε μια πρώτη προσέγγιση και παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο του σχολείου οι βασικές εφαρμογές και υπηρεσίες στο σύννεφο. Η συνέχεια λοιπόν στην τάξη και στο επαγγελματικό λύκειο  BBS Osterholz-Scharmbeck  (Βρέμη) το Μάρτιο. Ευχόμαστε σε όλους καλή δουλειά γεμάτη εμπειρίες και γνώσεις.