Μενού Κλείσιμο

Διεύθυνση

Διευθυντής
Βούκουνας Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος

Υποδιευθυντές
Παπαμαργαρίτης Θεόδωρος, Φιλόλογος
Πεφτούλογλου Σοφία, Οικονομολόγος

Διευθυντής Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου
Μπενοβίας Ευστράτιος, Μηχανολόγος

updated 01/09/2015