Μενού Κλείσιμο

Επαγγελματικά Λύκεια

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)
Η δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαιδευση αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση, με ειδικότερους σκοπούς:

  • την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών
  • τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και την ανάπυξη των συναφών δεξιοτήτων τους
  • την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτικη βαθμίδα.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

Στην Α’ τάξη οι μαθητές επιλέγουν επαγγελματικό κύκλο. Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και κύκλους μαθημάτων των συναφών επαγγελματικών τομέων.

Η Β’ τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β’ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας (κοινά για όλους τους μαθητές)  και μαθήματα των επαγγελματικών τομέων.

Η Γ’ τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ’ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων.

 

Τίτλοι Αποφοίτων ΕΠΑΛ
Στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων χορηγούνται με ενδοσχολικές εξετάσεις:

Α. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου
Είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Τριτόβαθμια Εκπαίδευση, όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Β. Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Παρέχει το δικαίωμα της απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Σημείωση: Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα ανάλογης ειδικότητας με αυτήν του πτυχίου τους

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ εισάγονται στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκαπίδευσης μετά από συμμετοχή σε Πανελλαδικές Εξετάσεις. Στην Γ’ τάξη έχουν δικαίωμα να ακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας που ανήκουν σε δύο ομάδες (Ομάδες Α και Β)

ΟΜΑΔΑ Α : Οι μαθητές-απόφοιτοι της ομάδας Α, έχουν τη δυνατότητα με συμμετοχή σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις (σε μαθήματα της ειδικότητας τους) να εισαχθούν μόνο σε ΤΕΙ.

ΟΜΑΔΑ Β : Οι μαθητές απόφοιτοι της ομάδας B’ έχουν τη δυνατότητα, με συμμετοχή σε πανελλαδικές εξετάσεις κοινές με τους αποφοίτους των γενικών Λυκείων, να εισαχθούν σε Πανεπιστήμια (ΑΕΙ) και σε ΤΕΙ.

Για την εισαγωγή σε ορισμένες Σχολές ή Τμήματα Σχολών απαιτούνται επιπλέον (και για τις δύο ομάδες)

  • εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδιο…)
  • προκαταρκτικές εξετάσεις (σε στρατιωτικές αστυνομικές σχολές)
  • πρακτικές δοκιμασίες – Αγωνίσματα ( Γυμναστική Ακαδημία -ΤΕΦΑΑ)

Περισσότερες πληροφορίες για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις στα ΕΠΑΛ μπορέιτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/epaggelmatika/epal.html