Μενού Κλείσιμο

Πληροφορικής

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

httpv://www.youtube.com/watch?v=RHSi5LlDA7k&feature=player_embedded

Ειδικότητα Τομέα
Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών Υπολογιστών

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Στον Τομέα Πληροφορικής λειτουργεί η ειδικότητα Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ.
Ο Τομέας Πληροφορικής λειτουργεί στο 1ο ΕΠΑΛ Χίου.
Διαθέτει τέσσερα εργαστήρια και προσφέρει επαρκή εκπαίδευση στους μαθητές στο πρακτικό και θεωρητικό μέρος των εξειδικευμένων μαθημάτων του τομέα.
Δυνατότητες εργασίας

Ο απόφοιτος του Τομέα Πληροφορικής μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικάο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Εκπαιδευτικές μονάδες, κ.α., καθώς επίσης και φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που:
  • Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής
  • Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες
  • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
  • Προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών.

Ο απόφοιτος μπορεί να:

 • Αναλαμβάνει αυτοδύναμα – αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.
 • Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο, ή άλλες δραστηριότητες.
 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Πληροφορικής.
 • Υποστηρίζει, ως προς τη χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή και τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής και δικτυακό εξοπλισμό.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές Πληροφορικής.
 • Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου.
 • Δημιουργεί ιστοσελίδες και να συντηρεί το περιεχόμενο τους.

 

Μαθήματα τομέα Πληροφορικής

Β΄ΤΑΞΗ
(Θ=θεωρία, Ε=εργαστήριο)

Μάθημα

Ώρες/Εβδ

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών  1Θ + 3Ε
Βασικές Θέματα Πληροφορικής  2Θ +2Ε
Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ + 2Ε
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων 1Θ + 2Ε
Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών  2Θ + 2Ε

Σύνολο

22

Γ΄ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Θ=θεωρία, Ε=εργαστήριο)

Μάθημα

Ώρες/
Προγραμματισμός Υπολογιστών * 2Θ + 3Ε
Δίκτυα Υπολογιστών * 3Θ + 2Ε
Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
Πληροφοριακά Συστήματα
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

Σύνολο

23

Γ΄ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
(Θ=θεωρία, Ε=εργαστήριο)

Μάθημα

Ώρες/
Προγραμματισμός Υπολογιστών * 2Θ + 3Ε
Δίκτυα Υπολογιστών * 3Θ + 2Ε
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα
Πληροφοριακά Συστήματα
Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών

Σύνολο

23

* Μάθημα εξεταζόμενο πανελλαδικά