Μενού Κλείσιμο

Πληροφορικής

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο Τομέας Πληροφορικής, στο 1ο ΕΠΑΛ Χίου, διαθέτει τέσσερα (4) εργαστήρια και προσφέρει επαρκή εκπαίδευση στους μαθητές στο πρακτικό και θεωρητικό μέρος των εξειδικευμένων μαθημάτων του τομέα.

Ειδικότητες Τομέα
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τεχνικός Η/Υ και δικτύων Η/Υ

Δυνατότητες εργασίας
Ο απόφοιτος του Τομέα Πληροφορικής μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικάο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Εκπαιδευτικές μονάδες, κ.α., καθώς επίσης και φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που:
  • Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής
  • Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες
  • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
  • Προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών.

Ο απόφοιτος μπορεί να:

 • Αναλαμβάνει αυτοδύναμα – αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.
 • Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο, ή άλλες δραστηριότητες.
 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Πληροφορικής.
 • Υποστηρίζει, ως προς τη χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή και τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής και δικτυακό εξοπλισμό.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές Πληροφορικής.
 • Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου.
 • Δημιουργεί ιστοσελίδες και να συντηρεί το περιεχόμενο τους.

Μαθήματα τομέα Πληροφορικής

Β΄ΤΑΞΗ
(Θ=θεωρία, Ε=εργαστήριο)

Μάθημα

Ώρες/Εβδ

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών  1Θ + 3Ε
Βασικές Θέματα Πληροφορικής  2Θ +2Ε
Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ + 2Ε
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων 1Θ + 2Ε
Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών  2Θ + 2Ε

Σύνολο

22

Γ΄ Τάξη Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
(Θ=θεωρία, Ε=εργαστήριο)

Μάθημα

Ώρες/Εβδ
Προγραμματισμός Υπολογιστών * 2Θ + 3Ε
Δίκτυα Υπολογιστών * 3Θ + 2Ε
Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
Πληροφοριακά Συστήματα
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

Σύνολο

23

Γ΄ Τάξη  Τεχνικός Η/Υ και δικτύων Η/Υ
(Θ=θεωρία, Ε=εργαστήριο)

Μάθημα

Ώρες/Εβδ
Προγραμματισμός Υπολογιστών * 2Θ + 3Ε
Δίκτυα Υπολογιστών * 3Θ + 2Ε
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα
Πληροφοριακά Συστήματα
Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών

Σύνολο

23

* Μάθημα εξεταζόμενο πανελλαδικά