Μενού Κλείσιμο

Ηλεκτρονικής

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Ειδικότητες:

 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.
 • Ηλεκτρονικοί συστημάτων επικοινωνιών.

httpv://www.youtube.com/watch?v=2bthqcWQq0M&feature=player_embedded

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

 • Βιομηχανία ή Βιοτεχνία ή Εταιρεία Συναρμολόγησης Η/Υ
 • Τεχνική Εταιρεία ή Συνεργείο Εγκατάστασης Συστημάτων Η/Υ και Δικτύων
 • Τεχνική Εταιρεία Εγκατάστασης Δομημένων Καλωδιώσεων για Δίκτυα Η/Υ
 • Υπολογιστικά Κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή Παροχές Υπηρεσιών του Διαδικτύου (Internet)
 • Καταστήματα πωλήσεως Η/Υ και Δικτυακών Προϊόντων
 • Σε Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα που απασχολούνται με Συντήρηση και Επισκευή Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

Επαγγελματικά Καθήκοντα:

Τα κύρια και ειδικά Επαγγελματικά Καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας “Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Συστημάτων και Δικτύων” είναι:

Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ περιφερειακών συσκευών και Δικτύων:

 • Επιλέγει τα κατάλληλα δομικά στοιχεία για τη
 • Συναρμολογεί τα μέρη του Η/Υ
 • Εκτελεί τη διαδικασία εγκατάστασης (set up) των μερών του Η/Υ
 • Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα
 • Κατανοεί και εκτελεί με ακρίβεια τις οδηγίες του κατασκευαστή ή προϊστάμενου του για την τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών.
 • Εγκαθιστά σκληρούς δίσκους, οδηγούς DVD κλπ.
 • Εγκαθιστάκάρτεςεπέκτασης(γραφικών-ήχου, κλπ.
 • Συνδέει τα περιφερειακά του Η/Υ (οθόνη, εκτυπωτή, fax, modem, scanner, plotter, κλπ.)
 • Δηλώνει τις περιφερειακές συσκευές στο υπολογιστικό σύστημα και εγκαθιστά τους απαραίτητους οδηγούς.
 • Συνδέει όργανα μέτρησης και καταγραφής στον Η/Υ
 • Εγκαθιστά Η/Υ στο χώρο εργασίας, ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των γραμμών παροχής ρεύματος και των γραμμών δεδομένων.
 • Εγκαθιστά κάρτες δικτύου και modem.
 • Θέτει σε λειτουργία και ελέγχει τον Η/Υ ή το δίκτυο που εγκατέστησε. Εκτελεί διαγνωστικά προγράμματα ελέγχου του υλικού και πραγματοποιεί δοκιμαστικούς ελέγχους.
 • Συνδέει τους υπολογιστές σε δίκτυο, ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των γραμμών μετάδοσης δεδομένων, την καταλληλότητα του τύπου modem και των καρτών δικτύου.
 • Ενημερώνει τον πελάτη για τον τρόπο χρήσης του Η/Υ ή του Δικτύου.

Προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων:

 • Προβαίνει σε έλεγχο για τη διαπίστωση και τον εντοπισμό της βλάβης. Αποκαθιστά βλάβεςπου έχουν εντοπισθεί.
 • Εισηγείται την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών ή αναλώσιμων υλικών.
 • Πραγματοποιεί περιοδικά συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών ή του προϊσταμένου του και αντικαθιστά τα αναλώσιμα υλικά.
 • Αποθηκεύει αναλώσιμα, υλικά, ανταλλακτικά, εργαλεία και συσκευές.

Εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Υπολογιστών:

 • Επιλέγει τα απαραίτητα καλώδια για την εγκατάσταση των δικτύων και τα κατάλληλα στοιχεία σύνδεσης με τους Η/Υ και τερματισμούς.
 • Τοποθετεί σωστά τις καλωδιώσεις στα σωστά μήκη και με τους κατάλληλους τερματισμούς και μετά κάνει ομαδοποίηση σε ειδικά προστατευμένους χώρους.
 • Συνδέει τις καλωδιώσεις δομημένα στους κατανεμητές σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.
 • Ελέγχει τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις τους.

Κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προ­γραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων (Λειτουργικά Συστήματα, αυτοματισμοί γραφείου, εγκατάσταση “πακέτων”, υποστήριξη χρηστών):

 • Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ, τους οδηγούς των περιφερειακών ή το λειτουργικό σύστημα του Δικτύου. (Διαμορφώνει “δικαιώματα” στο Δίκτυο, εγκαθιστά εφαρμογές δικτύου κλπ.)
 • Εκτελεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα προγράμματα ώστε να ανταποκρίνονται αποδοτικότερα στο περιβάλλον εργασίας και ελέγχει την καλή συμπεριφορά τους στις συνθήκες εργασίας.
 • Προβαίνει στις απαραίτητες προσαρμογές των προγραμμάτων όταν γίνεται τροποποίηση του περιβάλλοντος ή αλλαγή δικαιωμάτων χρηστών
 • Ενημερώνει τους χρήστες για τα βασικά στοιχεία του λειτουργικού περιβάλλοντος του συστήματος και τις ρυθμίσεις που έκανε.

Χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του Διαδικτύου και ρυθμίζει τον Η/Υ στα παραπάνω προγράμματα.

Β΄Τάξη, Μαθήματα ειδικότητας
Μάθημα Ώρες/Εβδ
Ηλεκτρονικά υλικά και Σχεδίαση
Αναλογικά Ηλεκτρονικά 3Θ + 3Ε
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 2Θ + 2Ε
Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος 2Θ +2Ε
Επικοινωνίες – Δίκτυα – Τεχνολογία H/Y
Ειδική Θεματική δραστηριότητα
Σύνολο  20
Γ΄ τάξη, Μαθήματα ειδικότητας
Μάθημα Ώρες/Εβδ
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες*
Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών 2Θ + 2Ε
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών* 2Θ + 3Ε
Συλλογή Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων 2Θ+2Ε
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 2Θ+3Ε
Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς
Σύνολο 23

Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο Μάθημα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

 • Βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρ­μολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα, ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης (όπως στερεοφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας κ.τ.λ.)
 • Εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) τηλεόρασης
 • Σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως
 • Σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς
 • Σε εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Επαγγελματικά Καθήκοντα:

Το επάγγελμα του Ηλεκτρονικού, ειδικότητας “Ηλεκτρο­νικών Συστημάτων Επικοινωνιών” περιλαμβάνει τα εξής κύρια και ειδικά Επαγγελματικά Καθήκοντα:

Αναγνωρίζει, διαβάζει, κατασκευάζει και ελέγχει – με βάση κατάλληλες οδηγίες – απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα, που αποτελούν τμήμα ευρύτερων ηλεκτρονικών διατάξεων, χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά εξαρτήματα καθώς και διατάξεις μηχανουργικής τεχνολογίας:

 • Διαβάζει το ηλεκτρονικό διάγραμμα απλών κυκλωμάτων και τα αντίστοιχα κατασκευαστικά δεδομένα (data sheets)
 • Αναγνωρίζει τα επιμέρους εξαρτήματα, που αποτελούν το κύκλωμα και τα επιλέγει για την συναρμολόγηση ή επισκευή του κυκλώματος. Ελέγχει τη λειτουργικότητα του κυκλώματος.
 • Αναγνωρίζει τις βαθμίδες των συσκευών και των μηχανημάτων και μπορεί να προβαίνει στην αντικατάσταση τους όταν αυτό απαιτείται.

Ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές. Επίσης ανιχνεύει και επισκευάζει τις βλάβες τους:

 • Μπορεί να αποκαλύψει το εσωτερικό του μηχανήματος και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα διαγνωστικά μηχανήματα να εντοπίσει και να προβεί σε πρώτη εκτίμηση της βλάβης.
 • Συντηρεί την συσκευή και αποκαθιστά την βλάβη.
 • Ενημερώνει τον πελάτη για τη βλάβη και για τον περαιτέρω χειρισμό της συσκευής.

Τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικήςλήψης κατόπιν οδηγιών:

 • Διαβάζει και αντιλαμβάνεται τα χαρακτηριστικά του δορυφόρου που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση, στην οποία θα προβεί (κατεύθυνση δορυφόρου, ισχύς, πόλωση δέσμης κλπ).

Πληροφορίες έδωσε ο Βασίλης Θεοδωράκης,
υπεύθυνος τομέα Ηλεκτρονικής