Μενού Κλείσιμο

Σχολικά βιβλία

Στην ιστοσελίδα του ψηφιακού σχολείου:
http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php

μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω βιβλία

Α’ Τάξη

- Άλγεβρα (Β Τάξη ΕΠΑ.Λ.) - Έκφραση Έκθεση (Β Τάξη ΕΠΑ.Λ.)
- Ευκλείδεια Γεωμετρία (Α & B Τάξη ΕΠΑ.Λ.) - Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Β Τάξη ΕΠΑ.Λ.)
- Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Β Τάξη ΕΠΑ.Λ.) - Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Β Τάξη ΕΠΑ.Λ.)

Γ’ Τάξη

- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ.) - Βιολογία Γενικής Παιδείας (Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ.)
- Έκφραση Έκθεση (Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ.) - Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Γενικής Παιδείας (Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ.)
- Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ.) - Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ.)
- Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ.)