Μενού Κλείσιμο

Κανονισμός Σχολείου

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι στόχοι που θέτονται κάθε φορά από  τη σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχέςκαιείναιπροσαρμοσμένοςστιςιδιαίτερεςσυνθήκεςλειτουργίαςτουΣχολείουκαιταχαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

kanonismos1ouEPAL