Μενού Κλείσιμο

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην ΔΙΑΝΟΧ

Την Τρίτη 4 Απριλίου μαθητές της  Β τάξης των τομέων Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών επισκέφθηκαν την ΔΙΑΝΟΧ (ΔΙαχείρηση Αποριμάτων Νομού Χίου) και είδαν από κοντά  την λειτουργία του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (μεταφόρτωση , μεταφορά , επεξεργασία , αξιοποίηση , διάθεση) του φορέα.

Σκοπός του φορέα είναι η  εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας, η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ανακύκλωσης, η απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσότερων κονδυλίων που θα έχουν σαν όφελος τη προστασία του περιβάλλοντος για το σύνολο των πολιτών.

Για την λειτουργία του φορέα μας μίλησε  ο κ. Ηλίας Βόρριας,  Διευθυντής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ.