Εκπαιδευτικών

Τοποθετήθηκα στο 1o ΕΠΑΛ Χίου. Τι πρέπει να κάνω;
Αρχικά να έρθεις να αναλάβεις υπηρεσία στο σχολείο το συντομότερο, υπογράφοντας στο σχετικό πρακτικό ανάληψης. Τα υπόλοιπα θα στα πούμε από κοντά. Πάρε μας και ένα τηλέφωνο στο 2271028822 για οποιαδήποτε πληροφορία που δε μπορείς να βρεις στο δικτυακό μας τόπο.

Που θα βρω online πληροφορίες για τη Χίο;
http://www.chiosonline.gr/, http://www.chiosnet.gr/, http://www.chios.gr/

Πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει η σχολική χρονιά για τον καθηγητή;
Η σχολική χρονιά ξεκινά πρώτη Σεπτεμβρίου και τελειώνει 30 Ιουλίου. Από 1η Σεπτεμβρίου έως την έναρξη των μαθημάτων και από το τέλος των εξετάσεων του Ιουνίου έως 30 Ιουλίου απασχολείσαι σε διοικητικά και οργανωτικά θέματα του σχολείου

Τι είναι η ΔΔΕ και που είναι η ΔΔΕ Χίου;
Τα αρχικά ΔΔΕ σημαίνουν, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ΔΔΕ είναι το κύριο εκπαιδευτικό διοικητικό όργανο του Νομού και περιλαμβάνει τους ανθρώπους και τις υπηρεσίες που θα χρησιμοποιείς κατά τη διάρκεια της θητείας σου για την εξυπηρέτηση των διοικητικών σου θεμάτων.

H ΔΔΕ Χίου βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Χίου. Τηλ 2271081816, Fax 2271044228, Ιστοσελίδα http://dide.chi.sch.gr, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@dide.chi.sch.gr

Τι είναι ο Σχολικός Σύμβουλος; Ποιος είναι ο σύμβουλος της ειδικότητας μου;
Σχολικός Σύμβουλος είναι ο άνθρωπος που σε υποστηρίζει και σε καθοδηγεί για διδακτικά θέματα. Οι σχολικοί σύμβουλοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα: http://vaigaiou.pde.sch.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=438&Itemid=88

 

Καθήκοντα

Τι είναι οι Εφημερίες; Τι πρέπει να κάνω όταν είμαι εφημερεύων;
Η εφημερία είναι ένα από τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών και αφορά στην επίβλεψη του σχολικού χώρου και των μαθητών κατά την έναρξη, λήξη και διαλείμματα της διδακτικής μέρας.

1. Ελέγχεις την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και της αυλής.

2. Φροντίζεις για τη σύνταξη των μαθητών στην πρωινή προσευχή. (αν εφημερεύεις το πρώτο τρίωρο ή τετράωρο)

3. Συνεργάζεσαι με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την αποχώρηση όλων των μαθητών από τις αίθουσες κατά τα διαλείμματα και κατά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου.

4.Επιτηρείς τους μαθητές στα διαλείμματα κατανέμοντας μεταξύ με τους υπόλοιπους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς τους χώρους, ώστε να υπάρχει παντού επίβλεψη, η οποία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών.

5. Ελέγχεις τον αύλειο χώρο, ώστε να αποτρέπεται η προσέγγιση ή η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με τη σχολική κοινότητα και δεν είναι δικαιολογημένη η εκεί παρουσία τους.

Τι σημαίνει Υπεύθυνος τμήματος; Τι υποχρεώσεις έχω;
Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ορίζονται και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων. Αυτοί ως υποχρέωση έχουν:

 • Τον έλεγχο πληρότητας των ατομικών φακέλλων των μαθητών (αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – τίτλος εγγραφής – φωτοαντίγραφo ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης – 2 φωτογραφίες).
 • Τη συμπλήρωση ατομικού δελτίου. Την επαλήθευση του τίτλου εγγραφής (εκτός και αν ο τίτλος ηλθε υπηρεσιακά).
 • Την προετοιμασία – ενημέρωση του Βιβλίου φοίτησης.
 • Τον ορισμό απουσιολόγων και επιμελητών.
 • Την καταχώρηση απουσιών από το ημερήσιο δελτίο στο βιβλίο φοίτησης.
 • Την ενημέρωση γονέων – κηδεμόνων με υπηρεσιακό σημείωμα, μόλις οι απουσίες του μαθητή φθάσουν συνολικά τις 30. Όταν ξεπεραστούν οι 30 απουσίες, ενημέρωση γίνεται κάθε πρώτο 5ήμερο του μήνα για τις απουσίες του προηγούμενου μηνός.
 • Σύνταξη και επίδοση των ατομικών δελτίων προόδου στους γονείς και κηδεμόνες.
 • Καταχώρηση στο ατομικό δελτίο του κάθε μαθητή των ωριαίων αποβολών ή άλλων ποινών ή διακρίσεων εάν υπάρχουν.

Ποια τα καθήκοντα του Υπεύθυνου εργαστηρίου πληροφορικής

Ο υπεύθυνος εργαστηρίου πληροφορικής φροντίζει για την καλή λειτουργία και συντήρηση του εργαστηρίου. Εδώ βρίσκεται ο πλήρης οδηγός των καθηκόντων

Άδειες

Πόσες μέρες κανονική άδεια δικαιούμαι;
Μπορείς να παίρνεις ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με αποδοχές κατ` έτος, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης. Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας σου. Για περισσότερες πληροφορίες και ειδικές οικογενειακές περιπτώσεις δες εδώ: http://www.mathima.gr/education/dimosia/00_adeies_01.php

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω για να πάρω κανονική άδεια;
1. Ενημερώνεις το διευθυντή του σχολείου
2. Υποβάλλεις μέσω του σχολείου αίτηση για κανονική άδεια (έντυπο υπάρχει σε αυτό το δικτυακό τόπο στο μενού Λειτουργία σχολείου -> έντυπα για καθηγητές) πριν λείψεις και όσο νωρίτερα μπορείς. Μαζί υποβάλλεις έντυπο ατομικών στοιχείων (υπάρχει και αυτό στα έντυπα Καθηγητών του δικτυακού μας τόπου)

Αρρώστησα κατά τη διάρκεια της κανονικής μου άδειας. Τι να κάνω;
Στην περίπτωση που ο ασθενήσεις κατά τη διάρκεια της κανονικής σου άδειας, υποχρεούσαι να ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας. Η χορήγηση αναρρωτικής άδειας διακόπτει, όπως είναι αυτονόητο, την διανυόμενη ως τότε κανονική άδεια. Μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας, επιστρέφεις στην υπηρεσία και δεν συνεχίζεται η διακοπείσα κανονική άδεια για το υπόλοιπο διάστημα. Η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από νέα σου αίτηση.

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω για να πάρω αναρρωτική άδεια;

1. Ενημερώνεις το διευθυντή του σχολείου στο τηλ 2271028822 αν δε μπορείς να προσέλθεις στο σχολείο λόγω ασθενείας.

2. Όταν επιστρέψεις στο σχολείο υποβάλλεις μέσω του σχολείου αίτηση για αναρρωτική άδεια (έντυπο υπάρχει σε αυτό το δικτυακό τόπο στο μενού Λειτουργία σχολείου -> έντυπα για καθηγητές) εντός επτά (7) ημερών από την απουσία σου. Μαζί υποβάλλεις έντυπο ατομικών στοιχείων (υπάρχει και αυτό στα έντυπα Καθηγητών του δικτυακού μας τόπου).

3. Επίσης επισυνάπτεις υποχρεωτικά δικαιολογητικό γιατρού, εκτός και αν έλειψες μόνο μία μέρα οπότε μπορείς αντί αυτού να υποβάλλεις υπεύθυνη δήλωση ασθένειας (έντυπο υπεύθυνης δήλωσης υπάρχει επίσης στα έντυπα Καθηγητών του δικτυακού μας τόπου)

Αργίες / Εορτές / Παρελάσεις

Ποιες ημερομηνίες είναι αργίες;

 • Σάββατα και Κυριακές
 • 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή)
 • 11 Νοεμβρίου, Τοπική εθνική εορτή
 • 17η Νοεμβρίου. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη Παρασκευή.
 • Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων)
 • 30ή Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που η 30ή Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες και το θέμα του εκκλησιασμού ρυθμίζεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού.
 • Καθαρή Δευτέρα 25 Μαρτίου (εθνική εορτή)
 • Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα)
 • 1η Μαΐου – Εργατική Πρωτομαγιά Εορτή του Αγίου Πνεύματος
 • Από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές)

Πότε γίνονται οι σχολικές γιορτές και πότε οι παρελάσεις;

Τις ημέρες των σχολικών εορτών γίνεται η παρέλαση, ενώ την προηγούμενη εργάσιμη πραγματοποιούνται οι εορτές κατά το πρώτο τρίωρο.

Συνδικαλιστικά / Υπηρεσιακά

Τι σημαίνει ΟΛΜΕ;
Τα αρχικά ΟΛΜΕ σημαίνουν Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης

Τι σημαίνει ΕΛΜΕ;
Τα αρχικά ΕΛΜΕ σημαίνουν Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις τοπικές ενώσεις εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης.

Πως μπορώ να επικοινωνήσω με την ΕΛΜΕ Χίου;
http://www.elmechiou.gr και στα κινητά: 6936927470 – 6947803530

Τι σημαίνει ΠΥΣΔΕ;
Τα αρχικά ΠΥΣΔΕ σημαίνουν Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Το ΠΥΣΔΕ είναι αρμόδιο για τις παρακάτω περιπτώσεις τοποθετήσεων:
α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης
β) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτίωση) καθώς επίσης και οι αμοιβαίες μεταθέσεις και οι μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης.
γ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που μετατίθενται στην περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου.
δ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που επανέρχονται από το εξωτερικό

Τι σημαίνει ΑΠΥΣΔΕ;
Τα αρχικά Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σημαίνουν Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τι σημαίνει ΚΥΣΔΕ;
Τα αρχικά ΚΥΣΔΕ σημαίνουν Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης