Επίσκεψη στα θερμοκήπια του Γεωργαλά

Ο Τομέας Γεωπονίας και συγκεκριμένα τα παιδιά της Γ΄ Λυκείου επισκέφτηκαν τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του κ. Γεωργαλά στους Βαβύλους.

Πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση που κατά κύριο λόγο καλλιεργεί ντομάτα ( μπελαντόνα, τσερι, βελανίδι, κομοντόρι) στο έδαφος και σαλάτα, λόλα, ραδίκα με την μέθοδο της υδροπονίας (επίπλευση).

Μελλοντικά πρόκειται να εφαρμόσουν στην ντομάτα την τεχνική της υδροπονίας και συγκεκριμένα πάνω σε περλίτη. Επίσης καλλιεργούν σε μικρότερη έκταση κρεμμύδια, σέλινο κ.α.