Αίτηση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξατάσεις 2016

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με ανακοίνωση του καλεί τους υποψήφιους για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία ορίζεται από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Δευτέρα 29  Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) είτε με το παλαιό-καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (11-29 Φεβρουαρίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Την Αίτηση-Δήλωση, αλλά και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αίτηση-Δήλωση για Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016