Επικοινωνία

Διευθυντής:
Βούκουνας Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα:
Γραμματεία   : 22710 28822
Διευθυντής   : 22710 22733
Γραφείο Καθ : 22710 22812
Γραφείο ΣΕΚ : 22710 28304
Βιβλιοθήκη   : 22710 20048
Fax : 22710 28822

Διεύθυνση:
Μιχάλων 5
82100 Χίος